گروه سنی “ج”

گروه سنی “ج”

سال‌های پایانی دبستان را دربرمی‌گیرد که سال‌های سوم، چهارم و پنجم است و تا پایان سن کودکی.

کودک در این سن، دارای تفکر انتزاعی رشدیافته، توانایی درک بالا، توجه ویژه به علت،آماده فعالیت‌های گروهی است

ذر حال نمایش 1–12 از 16 نتیجه

بازگشت به بالا