گروه سنی “د”

گروه سنی “د”

دوره راهنمایی یا ابتدای نوجوانی. این دوره، با توجه به تغییرات جسمی، روحی و اجتماعی نوجوان، دوره بسیار حساسی است.

در این دوران، آثاری که ویژگی‌های شخصیتی نوجوان چون کنجکاوی، پرسشگری و تجربه‌های جدید را منعکس می‌کنند،می‌توانند کتاب‌های مناسبی باشند.

مشاهده همه 6 نتیجه

بازگشت به بالا