دفتر دانش آموزی

دفتر مجموعه‌ای از کاغذهای متّصل به یکدیگر است که در آن می‌نویسند.

در فرهنگ عمید آمده‌است: “دستهٔ کاغذ ته‌دوزی شده به شکل کتاب که در آن مطالب و اشعار یا حساب‌ها را بنویسند.”

به آن کتابچه یا جزوه نیز گفته می‌شود و به عربی نیز دفتر گفته می‌شود و جمع آن دفاتر می‌باشد.

در حال حاظر دفتر از ملزومات اصلی و اولیه دانش آموزان و نوآموزان و هنرجویان عزیر میباشد.

تغییر دفاتر در گذشت زمان

همچنان که در گذشته های دور از لوح های خشتی و گلی استفاده میشده

و در  دهه های گذشته دانش آموزان  از ورق های حلبی که با ذغال بر روی آن مینوشتند و با تکه پارچه ای  نوشته های خود را پاک میکردند بجای دفتر استفاده میکردند.

پس از آن از تخته های گچی

استفاده میشده است ولی در حال حاظر امکان تحصیل دانش آموزان بدون دفتر کاغذی وجود ندارد.

در آینده ای نزدیک

با توجه به امکانات تکنولوژیکی جدید نظیر موبایلها و تبلتها امکان حذف دفاتر کاغذی از سیستم آموزشی دور از ذهن بنظر نمیرسد.

نمایش 1–12 از 68 نتیجه

بازگشت به بالا