بوم و سه پایه بوم

مشاهده همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

بوم نقاشی نسیم 100*70

130,000 تومان
بوم نقاشی نسیم 100*70 بوم نقاشی نسیم 100*70 بوم پارچه قاب‌گرفته‌ای است که روی آن نقاشی کنند.بوم پرطرفدارترین سطح برای نقاشی  بارنگ روغن است

بوم نقاشی نسیم 80*60

77,000 تومان
بوم نقاشی نسیم 80*60 بوم نقاشی نسیم 80*60 بوم پارچه قاب‌گرفته‌ای است که روی آن نقاشی کنند.بوم پرطرفدارترین سطح برای نقاشی  بارنگ روغن است

بوم نقاشی نسیم 70*50

60,000 تومان
بوم نقاشی نسیم 70*50 بوم نقاشی نسیم 70*50 بوم پارچه قاب‌گرفته‌ای است که روی آن نقاشی کنند.بوم پرطرفدارترین سطح برای نقاشی  بارنگ روغن است

بوم نقاشی نسیم 60*40

50,000 تومان
بوم نقاشی نسیم 60*40 بوم نقاشی نسیم 60*40 بوم پارچه قاب‌گرفته‌ای است که روی آن نقاشی کنند.بوم پرطرفدارترین سطح برای نقاشی  بارنگ روغن است

بوم نقاشی نسیم 40*40

41,000 تومان
بوم نقاشی نسیم 40*40 بوم نقاشی نسیم 40*40 بوم پارچه قاب‌گرفته‌ای است که روی آن نقاشی کنند.بوم پرطرفدارترین سطح برای نقاشی  بارنگ روغن است

بوم نقاشی نسیم 45*35

35,000 تومان
بوم نقاشی نسیم 45*35 بوم نقاشی نسیم 45*35 بوم پارچه قاب‌گرفته‌ای است که روی آن نقاشی کنند.بوم پرطرفدارترین سطح برای نقاشی  بارنگ روغن است

بوم نقاشی نسیم 40*30

28,000 تومان
بوم نقاشی نسیم 40*30 بوم نقاشی نسیم 40*30 بوم پارچه قاب‌گرفته‌ای است که روی آن نقاشی کنند.بوم پرطرفدارترین سطح برای نقاشی  بارنگ روغن است

بوم نقاشی نسیم 30*30

30,000 تومان
بوم نقاشی نسیم 30*30 بوم نقاشی نسیم 30*30 بوم پارچه قاب‌گرفته‌ای است که روی آن نقاشی کنند.بوم پرطرفدارترین سطح برای نقاشی  بارنگ روغن است

بوم نقاشی نسیم 35*25

25,000 تومان
بوم نقاشی نسیم 35*25 بوم نقاشی نسیم 35*25 بوم پارچه قاب‌گرفته‌ای است که روی آن نقاشی کنند.بوم پرطرفدارترین سطح برای نقاشی  بارنگ روغن است

بوم نقاشی نسیم 20*20

20,000 تومان
بوم نقاشی نسیم 20*20 بوم نقاشی نسیم 20*20 بوم پارچه قاب‌گرفته‌ای است که روی آن نقاشی کنند.بوم پرطرفدارترین سطح برای نقاشی  بارنگ روغن است

سه پایه بوم جعبه دار

160,000 تومان

قابل توجه مشتریان خارج از شهر اصفهان:

با توجه به ابعاد بزرگ محصول، قبل از خرید، جهت محاسبه هزینه و نحوه ارسال هماهنگی نمایید.

 

سه پایه بوم

95,000 تومان

قابل توجه مشتریان خارج از شهر اصفهان:

با توجه به ابعاد بزرگ محصول، قبل از خرید، جهت محاسبه هزینه و نحوه ارسال هماهنگی نمایید.